Fundament for stolpe med 60 mm diameter. Brukes ved midlertidig skilting, vegarbeid etc. For bruk på plant underlag.