Restlageret av elforsinkete skruer selges da vi har gått over til bruk av varmforsinkete skruer på produkter for oppsetting av skilt og stolper.
Skruer M8x20, M8x35, M10x25, M12x25, M12x35, Mutter M8. Alt elforsinket og i kvalitet 8.8.