Hvert element har 3 bein og er selvstående. Dette letter utsetting og montering, og gjør at hver gjerdeseksjon kan åpnes som ei grind. Enkel sammenkobling mellom elementer for fleksibilitet og tilpassing til terreng eller sammenkobling mot andre typer gjerder.  

Leveres normalt ubehandlet eller varmforsinket. For bruk både inne i fjøs og ute. Varmforsinket utførelse anbefales for bruk i fjøs.  Kan leveres med logo, bumerke eller lignende utskåret i midtstiver. Skråstøtter kan leveres som tilleggsutstyr. Kan leveres i varianter tilpasset spesielle behov (typisk endret avstand mellom horisontalrør, gjerde – og portelement med mål tilpasset spesielle behov etc).

Varianter rettet mot bygg- og anleggsvirksomhet er under utvikling.

IMG1724
Malt utførelse
IMG1697
Varmforsinket utførelse
Ubehandlet utførelse
Skråstøtte
Skråstøtter kan leveres i varierende lengder og med toppklemme i ulike dimensjoner for tilpassing til ulike typer grinder/gjerdeelement.
Spesialvariant. Båsskille med luke. Dimensjoner tilpasset eksisterende fjøs.
Spesialvariant. Innredningsfront. Dimensjoner tilpasset eksisterende fjøs.
Spesialvariant. Innredningsfront. Dimensjoner tilpasset eksisterende fjøs.

 

Lagerstatus 2,5 m lang gjerdeseksjon for sau, ubehandlet: 10+
Lagerstatus 2,5 m lang gjerdeseksjon for sau, varmeforsinket: 15+

Pris 2,5 m lang gjerdeseksjon for sau, ubehandlet: På forespørsel.
Pris 2,5 m lang gjerdeseksjon for sau, varmforsinket: På forespørsel.