Slider

Engstrøm Mekaniske

Engstrøm Mekaniske produserer og selger et utvalgt av standardprodukter rettet mot montasje av vegskilt og stolper, et egenutviklet system av mobile gjerder for landbruk og anleggesvirksomheten. Vi kan bistå med utvikling og bygging av konstruksjoner av ulik art, samt med mekanisk arbeid som dreiing, fresing og sveising.

Fleksibiliteten er stor og ingen oppdrag er for små!

Kontainere for tørking, transport og lagring av ved.

Flyttbare gjerdeelement for bruk både i fjøs og utendørs.

Produkter for montering av vegskilt og for fundamentering av skiltstolper.